Polityka prywatności

Polityka prywatności

Szanując Twoje prawo do prywatności,Meetport Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu stosuje odpowiednie rozwiązania, które je zapewniają.

 

Niniejsza Polityka prywatności wyjaśnia, w jaki sposób korzystamy z informacji, jak je gromadzimy i przechowujemy. Korzystając z strony internetowej pod adresem www.meetport.pl, www.meetport.com.pl, www.meetport.eu, www.emport.pl, www.friendport.eu, www.friendport.pl, www.mitport.com, www.mitport.com.pl,www.mitport.pl, www.mport.com.pl, www.mport.eu („Meetport.pl”), wyrażasz zgodę na praktyki opisane w niniejszej Polityce prywatności.

 

Gromadzimy Twoje dane osobowe, przekazywane w trakcie korzystania z serwisu Meetport.pl z największą starannością i zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi, przestrzegając prawa do ochrony prywatności i gwarantujemy wszystkim osobom korzystającym z serwisu Meetport.pl, że udostępnione dane będą właściwie chronione przed przejęciem przez osoby trzecie.

 

Kto jest administruje Twoimi danymi osobowymi?

Administratorem Twoich danych osobowych jest Grupa Aide z siedzibą we Wrocławiu 53-314, przy pl. Powstańców Śląskich 16-18, lok. 03, REGON 191810268, NIP: 774-137-21-41

 

Jakie dane gromadzimy?

Podczas korzystania z serwisu Meetport.pl gromadzimy następujące dane uzyskane wskutek Twojej aktywności:

 

1)      podczas rejestracji lub zmian danych konta w serwisie Meetport.pl, dobrowolnie przekazujesz nam informacje takie jak adres e-mail, adres pocztowy, nazwa użytkownika, hasła, zgody, preferencje, opinie, profil osobowościowy, informacje dotyczące Twoich urządzeń, wieku, płci, kodu pocztowego i preferowanego języka,

2)      podczas dokonywania zakupu usług dostępnych przez serwis Meetport.pl (np. zakup abonamentu) uzyskujemy jedynie dane identyfikujące Cię w systemie oraz wybrane przez Ciebie usługi oraz fakt dokonania zapłaty oraz dane adresowe do wystawienia rachunku lub faktury. Nie uzyskujemy danych dotyczących numeru rachunku bankowego, karty kredytowej lub Twoich innych wrażliwych danych, które są udostępniane wyłącznie podmiotom trzecim, którym powierzasz pośrednictwo finansowe w celu rozliczenia należności,

3)      gdy korzystasz z serwisu Meeetport.pl, automatycznie gromadzimy adres IP, godziny dostępu, stronę, z której połączyłeś się, odwiedzane strony, używane linki, oglądane przez Ciebie treści i inne tego rodzaju informacje, których dostarcza Twoja przeglądarka internetowa,

4)      gdy korzystasz z serwisu Meeetport.pl lub aplikacji Meetport Mobile za pomocą urządzeń mobilnych uzyskujemy dostęp do niepowtarzalnych danych identyfikacyjnych urządzenia mobilnego, danych abonenta, danych identyfikacyjnych operatora usług internetowych, ustawień sieci i innych tego typu informacji,

5)      gdy korzystasz z aplikacji Meetport Mobile za pomocą urządzeń mobilnych lub w inny sposób komunikujesz się z serwisem Meeetport.pl za pośrednictwem sieci telekomunikacyjnej, niektóre dodatkowe informacje, takie jak numer abonenta telefonu komórkowego, mogą zostać przekazane nam przez operatora telekomunikacyjnego;

6)      gdy korzystasz z aplikacji Meetport Mobile w urządzeniu mobilnym uzyskujemy dane o Twojej lokalizacji. Dane te mogą być pozyskiwane za pomocą sieci satelitarnych, Wi-Fi lub innych sposobów ustalania położenia w oparciu o sieć internetową (np. z adresu IP). Metody wspomaganego ustalania położenia dostępne za pomocą urządzenia, na przykład Wspomagane GPS, zapewniają Ci szybsze i dokładniejsze dane o położeniu. Korzystanie z metod wspomaganego ustalania położenia może obejmować wymianę informacji o lokalizacji, danych identyfikacyjnych sieci bezprzewodowej oraz niepowtarzalnych danych identyfikacyjnych urządzenia lub dostawcy usług internetowych z serwerem do sieciowego ustalania położenia. Przetwarzamy te informacje z zachowaniem anonimowości. Adres IP właściwy dla Twojego urządzenia jest przetwarzany przez nas w celach technicznych, związanych z administracją serwerami. Ponadto adresy IP służą do zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych (np. o regionie, z którego następuje połączenie).

 

Korzystając z serwisu Meetport.pl możesz również wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach promocyjnych i marketingowych. Wyrażenie zgody następuje poprzez zaznaczenie odpowiednich pól formularza dostępnych w serwisie Meetport.pl. Możesz również wyrazić odrębną zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną. Wyrażona przez Ciebie zgoda na przetwarzanie danych osobowych w celach promocyjnych i marketingowych lub otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną może zostać w każdym momencie cofnięta. Rezygnacja z otrzymywania informacji handlowych drogą elektroniczną jest możliwa poprzez kliknięcie w link rezygnacji dostępny w przesłanej wiadomości.

 

Serwis Meetport.pl korzysta również z plików cookies celem zbierania innych, nieosobowych danych. Aby dowiedzieć się więcej, przejdź do części niniejszej Polityki prywatności dotyczącej plików cookies[h1] .

 

Masz kontrolę nad wprowadzaniem i ujawnianiem swoich danych.  

Masz pełną kontrolę nad wprowadzaniem i ujawnianiem swoich danych. Wszystkie dane podajesz dobrowolnie, a jedyne informacje wymagalne to podanie nazwy użytkownika pod jakim będziesz rozpoznawalny oraz adresu email celem weryfikacji w momencie rejestracji.

 1. Wypełniając swój „Profil” za każdym razem decydujesz, czy chcesz ujawniać innym osobom daną cechę, czy nie. W skrajnym przypadku można zablokować ujawnianie wszystkich informacji zgromadzonych w profilu, mimo to system będzie dalej dokonywał sprawdzania dopasowania cech z innym użytkownikiem, wyświetlając jedynie wartość dopasowania w procentach bez podawania szczegółów;
 2. W każdej chwili możesz zmieniać zapisy w swoim profilu, ustawiać lub zdejmować blokady na ujawnianie informacji. Możliwe jest również zablokowanie wyświetlania informacji o użytkowniku na portalu. Dzięki temu można przeglądać profile osób, które ujawniły określone cechy samemu będąc niewidocznym;
 3. Dostęp do informacji o Tobie, opublikowanych w serwisie Meetport.pl posiadają tylko osoby zarejestrowane i posiadające status użytkownika serwisu Meetport.pl;
 4. Możesz określić jakiego rodzaju informacje chce otrzymywać na swój zewnętrzny adres e-mail lub telefon komórkowy;
 5. Możesz w dowolnej chwili zablokować przed wybranymi użytkownikami dostępu do swojego profilu.
 6. Możesz stopniowo / we własnym tempie poznawać osoby, które zostały wyszukanee dzięki aplikacji, oraz decydować w każdym momencie o stopniu zażyłości komunikacji. Jeśli chcesz odłożyć spotkanie twarzą w twarz na inna okazję, możesz odszukać swego rozmówcę po powrocie do domu, logując się na portalu i kontynuować nadal w sposób bezpieczny i anonimowy nawiązany wcześniej kontakt.

 

Jak wykorzystujemy zgromadzone dane?

Gromadzone przez nas informacje wykorzystujemy wyłącznie do celów, do których upoważnia nas prawo lub na które wyraziłeś zgodę, w tym zakresie niezbędnym do:

1)      nawiązania, ukształtowania treści umowy;

2)      wykonywania, zmiany lub rozwiązania usług serwisu Meetport.pl;

3)      dokonywania rozliczeń z Użytkownikiem;

4)      w celach marketingowych.

 

Jakie są Twoje prawa w odniesieniu do gromadzonych przez nas danych osobowych?

Dane zebrane w sposób opisany w niniejszej Polityce Prywatności przechowujemy i przetwarzamy w sposób zgodny z wymogami prawa. Przysługuje Ci prawo dostępu do treści Twoich danych, możliwość ich poprawiania, jak również do cofnięcia zgody w każdym czasie. W tym celu powinieneś skontaktować się z nami.

 

Bezpieczeństwo i poufność

Przykładamy szczególną wagę do ochrony Twojej prywatności. Dobieramy i stosujemy z należytą starannością odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające kontrolę procesu przetwarzania danych oraz ochronę przetwarzanych danych zgodnie z wymogami wynikającymi z obowiązujących przepisów prawa. W szczególności zabezpieczamy dane przed przypadkowym lub celowym zniszczeniem, przypadkową utratą, modyfikacją, nieautoryzowanym ujawnieniem lub dostępem.

 

Serwis Meetport.pl posiada następujące zabezpieczenia technologiczne:

 1. Serwer dedykowany - dostęp do serwisu Meetport.pl możliwy jest przez serwer dedykowany znajdujący się w chronionym centrum hostingowym. Adres IP ze względów bezpieczeństwa, zostaje zapisywany po Twoim zalogowaniu się. Nie jest on w żaden sposób wykorzystywany ani rozpowszechniany.
 2. Wiadomości elektroniczne są u nas bezpieczne dzięki wewnętrznemu systemowi przesyłania danych, użytkownik jest anonimowy a jego prywatny adres e-mail i dane kontaktowe nie są wymagane, można je jednak podać za zgodą użytkownika personalizując konto.
 3. Aplikacja w telefonie komórkowym zawiera zakodowaną informację o wizytówce użytkownika, która nie jest dostępna do podglądu a jedynie jest wykorzystywana przy używaniu algorytmu do wyliczania zgodności profilu z drugim użytkownikiem.
 4. Komunikacja Bluetooth lub WiFi jest aktywowana na wyraźnie żądanie użytkownika i używa wbudowanych w telefonie zabezpieczeń przed nieautoryzowanym dostępem. Po upłynięciu określonego czasu komunikacja wyłącza się, tym samy blokując możliwość potencjalnych ataków hakerskich na telefon.
 5. Telefon nie wymienia w sposób aktywny danych osobowych lub wrażliwych pomiędzy użytkownikami aplikacji w trakcie wzajemnej komunikacji.
 6. Aplikacja działa w oparciu o wewnętrzne protokoły komunikacji Bluetooth oraz WIFI w telefonach komórkowych, bez wykorzystania połączenia sieciowego z operatorem telekomunikacyjnym. Odstępstwem jest połączenie usługa lokalizacji GPS oraz logowanie w serwisie Meetport.pl.

 

Prawa autorskie

Serwis Meetport.pl jest naszą wyłączną własnością. Zapraszając Cię do nieskrępowanego korzystania z serwisu Meetport.pl, pragniemy zwrócić Twoją uwagę na konieczność respektowania praw własności intelektualnej. Informujemy zatem, że serwis zawiera chronione prawem autorskim i stanowiące własność twórców dokumenty, znaki towarowe oraz inne oryginalne materiały, w szczególności teksty, grafikę, rysunki, animacje, dźwięki i programy. Zastosowany w serwisie układ oraz wybór prezentowanych treści stanowi samoistny przedmiot ochrony prawa autorskiego.

 

Zobowiązujesz się do wykorzystywania wszystkich materiałów prezentowanych w serwisie Meetport.pl wyłącznie w zakresie użytku osobistego. Modyfikowanie, kopiowanie, przesyłanie, publiczne odtwarzanie oraz wszelkie wykorzystywanie tych treści do celów komercyjnych, bez uprzedniej, pisemnej zgody naszej lub innego uprawnionego podmiotu, jest surowo zabronione.

 

Zmiany w polityce prywatności

Oferta serwisu Meetport.pl może z czasem ulegać rozszerzeniu. Zmianie będą również ulegały technologie, standardy, wymogi prawne i wymagania związane z prowadzeniem działalności w Internecie. Oznacza to, że w przyszłości serwis może wprowadzać modyfikacje w Polityce Prywatności. Korzystanie z serwisu Meetport.pl po wejściu w życie zmian oznacza ich akceptację.

 

Postanowienia końcowe

Poprzez przystąpienie do korzystania z serwisu Meetport.pl, wyrażasz automatycznie zgodę na warunki określone w niniejszej Polityce Prywatności.

 

Nasze dane kontaktowe

Meetport

pl. Powstańców Śląskich 16-18/03

53-314 Wrocław

E-mail: biuro@meetport.eu lub biuro@meetport.pl

 

Pliki Cookies

Pliki cookies są niewielkimi plikami tekstowymi, które są przechowywane przez Twoją przeglądarkę. Zawierają zbiory informacji, które są zapisywane na Twoim komputerze, kiedy odwiedzasz serwis Meetport.pl. Następnie, podczas każdej kolejnej wizyty są wysyłane z powrotem do serwisu Meetport.pl, z którego zostały pobrane lub do innego, który rozpoznaje dany plik cookie.

 

Pliki cookies są użyteczne, ponieważ umożliwiają witrynie rozpoznanie urządzenia użytkownika przy ponownej wizycie w serwisie Meetport.pl. Chcemy wiedzieć, które części naszego serwisu częściej niż pozostałe, dzięki czemu możemy pracować nad tym, aby nasza oferta i sposób jej przedstawiania doskonale odpowiadały Twoim oczekiwaniom. To Ty dajesz nam wiedzę o tym, w jakim kierunku powinniśmy się rozwijać i jakie są Twoje wymagania.

 

Pliki cookies w żaden sposób nie niszczą, ani nie uszkadzają systemu w Twoim komputerze, zapisanych plików, ani też celowo nie wpływają niekorzystnie na jego wydajność lub funkcjonalność. Identyfikacja odbywa się bezosobowo, bezimiennie i są to jedynie dane, dotyczące sposobu i formy korzystania z serwisu.

 

Więcej informacji na temat plików cookies można znaleźć na stronie: http://wszystkoociasteczkach.pl lub sekcji „Pomoc” Twojej przeglądarki internetowej.

 

Niniejsza polityka w sprawie plików cookies stanowi integralną część Polityki Prywatności Serwisu.

 

Dlaczego wykorzystujemy pliki cookies

W ramach serwisu Meetport.pl pliki cookies są wykorzystywane w celu:

1)      świadczenia usług;

2)      dostosowania zawartości serwisu Meetport.pl do Twoich preferencji oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać Twoje urządzenie i odpowiednio wyświetlić serwis Meetport.pl, dostosowany do Twoich indywidualnych potrzeb;

3)      tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób korzystajasz z serwisu Meetport.pl, co umożliwia ulepszanie jej struktury i zawartości;

4)      prezentacji reklam w sposób dopasowany do Twoich wyjątkowych potrzeb i zainteresowań oraz Twojego miejsca zamieszkania;

5)      zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności serwisu Meetport.pl.

 

Rodzaje wykorzystywanych plików cookies

W ramach serwisu Meetport.pl stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies:

1)      sesyjne – są to pliki tymczasowe, które przechowywane są w Twoim urządzeniu końcowym do czasu wylogowania, opuszczenia serwisu Meetport.pl lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej); oraz

2)      stałe -  są to pliki przechowywane są w Twoim urządzeniu końcowym przez czas określony w parametrach tych plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Ciebie.

 

Ze względu na cel w ramach Serwisu stosujemy następujące rodzaje plików cookies:

 

1)    wymagane pliki cookies – są to pliki niezbędne dla sprawnego poruszania się po serwisie Meetport.pl i korzystania z wszystkich funkcji serwisu Meetport.pl. Twoja zgoda na korzystanie przez nas z tych plików cookies nie jest wymagana;

2)    pliki cookies wydajności – zbierają informacje na temat sposobu korzystania z serwisu Meetport.pl przez Ciebie, m.in. najczęściej odwiedzanych stron oraz komunikatów o wystąpieniu błędów. Nie zbierają informacji identyfikujących Ciebie. Ich celem jest poprawa działania serwisu Meetport.pl;

3)    pliki cookies funkcjonalności - pliki te pozwalają witrynie zapamiętać wybory, jakich (o ile w ogóle) dokonujesz (nazwa użytkownika, język lub region) i dostarczyć funkcje dostosowane do indywidualnych potrzeb (o ile takie funkcje są dostępne). Na przykład, witryna może posłużyć do zapamiętywania zmian rozmiaru tekstu, czcionki i innych zindywidualizowanych elementów strony internetowej. Informacje zbierane w takich plikach są anonimowe i nie śledzą aktywności użytkowników na innych witrynach;

4)    pliki cookies reklamowe – pomagają w dostarczaniu reklam odpowiadających Twoim zainteresowaniom. Mogą zbierać informacje o zwyczajach korzystania z przeglądarek i dostosować treść reklamy do Twoich zainteresowań;

5)    pliki cookies statystyczne – służące do zliczania statystyk dotyczących serwisu Meetport.pl.

 

Informujemy, że oprócz własnych plików cookies wykorzystujemy również pliki cookies zewnętrzne zamieszczane przez naszych partnerów za pośrednictwem serwisu Meetport.pl, w szczególności dla potrzeb reklamowych i statystycznych.

                                                                                                                                                                                         

Pliki cookies zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym za pośrednictwem serwisu Meetport.pl mogą być wykorzystywane również przez naszych partnerów.

 

Zarządzanie plikami cookies

Prawdopodobnie Twoja przeglądarka domyślnie jest skonfigurowana do akceptowania wszystkich plików cookies.

 

Możesz jednak samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki cookies do Twojego urządzenia końcowego. Zmiany ustawień, o których mowa, możesz dokonać za pomocą ustawień Twojej przeglądarki internetowej. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu na Twoim urządzeniu końcowym. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

 

Niedokonanie zmian oznacza, że pliki cookies mogą być zamieszczane i przechowywane w Twoim urządzeniu końcowym, a tym samym, że będziemy przechowywać pliki cookies w Twoim urządzeniu końcowym i uzyskiwać dostęp do tych plików.

 

Ponadto, w każdej chwili możesz usunąć pliki cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używasz.

 

Pamiętaj, że ograniczenie stosowania plików cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne w ramach naszej witryny internetowej.

 

Linki do innych stron internetowych i serwisy zewnętrzne

Niniejsza Polityka Prywatności nie dotyczy innych stron internetowych oraz firm, których dane kontaktowe podawane są w Serwisie za wyjątkiem serwisu Meetport.pl.

 

W przypadku linków do innych stron internetowych umieszczonych w serwisie Meetport.pl zastrzegamy, iż nie możemy ponosić odpowiedzialności za politykę prywatności stosowaną przez właścicieli tych domen i stron internatowych. Zanim zaczniesz korzystać ze stron internetowych osób trzecich prosimy o zapoznanie się z właściwą dokumentacją dotyczącą ochrony prywatności.